Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Mysłowska
GMINA WOLA MYSŁOWSKA
    Urząd gminy 
    Akualności-Ogłoszenia 
    Wójt 
    Sekretarz gminy 
    Skarbnik gminy 
    Rada Gminy 
    Przetargi 
    Zapytania ofertowe 
    Prawo lokalne 
    Komórki organizacyjne 
    Jednostki organizacyjne 
    Jednostki pomocnicze 
    Oświadczenia majątkowe 
    Kontrola zarządcza 
    Org. pozarządowe 
    Rejestr instytucji kultury 
    Rejestr działalności reg. 
    Progr. Integr. Społ. 
    Kapitał ludzki 
    Informacje o środowisku 
    Obrona cywilna 
    Wybory, referenda 
    Druki do pobrania 
    Wiadomości 
    Wolne stanowiska pracy  
    Majątek publiczny 
    Policja 
    Archiwum 
    Logowanie 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
wolne stanowiska pracy : 26130
strona główna: 106492
    strona główna / wolne stanowiska pracy  
   Wolne stanowiska pracy
 
  
1 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Czwartek , 11/01/2018
  Opis: INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE "INFORMATYK"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32008 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

2 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze "Informatyk" Środa , 03/01/2018
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze "Informatyk
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32202 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

3 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy Środa , 13/12/2017
  Opis: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61427 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

4 Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze "INFORMATYK" Środa , 13/12/2017
  Opis: Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze "INFORMATYK
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27980 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

5 Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk Piątek , 08/12/2017
  Opis: Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31972 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

6 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze "Informatyk" Środa , 06/12/2017
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze "Informatyk
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31932 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

7 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy Czwartek , 23/11/2017
  Opis: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INFORMATYK w Urzędzie Gminy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61529 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

8 Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Piątek , 07/07/2017
  Opis: Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. drogownictwa, inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33848 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

9 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Czwartek , 29/06/2017
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - na stanowisko urzędnicze "podinspektor ds. drogownictwa, inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33901 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

10 Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Środa , 14/06/2017
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. drogownictwa, inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48251 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

11 Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości budżetowej Czwartek , 13/08/2015
  Opis: Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32975 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

12 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze "podinspektor ds. księgowości budżetowej" Wtorek , 04/08/2015
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze "podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35672 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

13 Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. księgowości budżetowej" Piątek , 24/07/2015
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. księgowości budżetowej"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49041 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

14 Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze "podinspektor ds. ksiegowości budżetowej" Piątek , 24/07/2015
  Opis: Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze "podinspektor ds. księgowości budżetowej"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31711 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

15 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Poniedziałek, 13/07/2015
  Opis: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości budżetowej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49213 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

16 Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej Środa , 01/07/2015
  Opis: Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31711 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

17 Wyniki naboru Wtorek , 16/06/2015
  Opis: Wyniki naboru na stanowisko pracy w GOPS
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 902607 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

18 Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości budżetowej Poniedziałek, 15/06/2015
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49228 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

19 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Środa , 10/06/2015
  Opis: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
1. Agnieszka Pieniak Powały
2. Aleksandra Czajka Wola Mysłowska
3. Ilona Kołnierzak Stara Huta
4. Justyna Celej Wola Mysłowska
5. Magda Bytniewska Żelechów
6. Iwona Bernacka-Paziewska Żelechów


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 538176 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

20 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Środa , 27/05/2015
  Opis: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Woli Mysłowskiej 57, 21-426 Wola Mysłowska
1. Stanowisko pracy
Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba kandydatów do wyłonienia – 1 osoba


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 118925 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

21 informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Piątek , 22/05/2015
  Opis: Załącznik Nr 8 do Regulaminu

(nabór rozstrzygnięty)


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

SEKRETARZ GMINY
(nazwa stanowiska pracy)

Komisja konkursowa powołana do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy

SEKRETARZ GMINY
(nazwa stanowiska pracy)
Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/Pani Kinga Szerszeń zamieszkały/a w Mysłowie.

Uzasadnienie wyboru: w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 21.05.2015r., Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że w/w wykazała się szeroką znajomością problemów związanych z pełnieniem funkcji sekretarza gminy oraz wysokim poziomem wiedzy na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Wola Mysłowska dnia 21.05.2015r.Komisja Rekrutacyjna

1.Władysław Mika – przewodniczący
2. Marta Antolik – członek
3. Elżbieta Czajka – członek
  Autor: Elżbieta Czajka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59839 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

22 Informacja dot. naboru na stanowisko urzędnicze „podinspektor ds. wynagrodzeń” Piątek , 22/05/2015
  Opis: Informujemy , że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do następnego etapu rekrutacji nie zakwalifikował się żaden kandydat ponieważ nie spełnił wymagań niezbędnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze „Podinspektor ds. wynagrodzeń”.

Wola Mysłowska 21.05.2015r.
Komisja Rekrutacyjna w składzie;
Władysław Mika – przewodniczący
Marta Antolik – członek
Elżbieta Czajka – członek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 46550 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

23 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wtorek , 19/05/2015
  Opis: Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu
rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniający wymagania formalne
określone w ogłoszeniu :

1 Kinga Szerszeń Mysłów

Uprzejmie informujemy, że termin rozmowy kwalifikacyjnej został zaplanowany na dzień 21 maja 2015r. godz.10,00.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32200 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

24 Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wynagrodzeń Środa , 06/05/2015
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wynagrodzeń
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47567 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

25 Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarz Gminy Wtorek , 05/05/2015
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarz Gminy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47885 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

26 Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Skarbnik Gminy Czwartek , 30/04/2015
  Opis: Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Skarbnik Gminy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32626 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

27 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Piątek , 24/04/2015
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownicze urzędnicze SKARBNIK GMINY
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25446 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

28 WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE Wtorek , 14/04/2015
  Opis: WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE "SKARBNIK GMINY"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59082 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

29 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wtorek , 14/04/2015
  Opis: INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE "Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i obrony cywilnej"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 25979 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

30 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Wtorek , 31/03/2015
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i obrony cywilnej"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23790 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

31 Nabór na stanowisko asystenta rodziny w GOPS Środa , 18/03/2015
  Opis: Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 374391 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

32 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Poniedziałek, 16/03/2015
  Opis: Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i obrony cywilnej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49496 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

33 Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na stanowiska Dyrektora SP w Jarczewie oraz Dyrektora SP w Wandowie Poniedziałek, 30/06/2014
  Opis: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

1. Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:

1) Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jarczewie Gm. Wola Mysłowska 21-426 Wola Mysłowska woj. lubelskie.

2) Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wandowie Gm. Wola Mysłowska , 21 - 426 Wola Mysłowska woj. lubelskie.

2 . Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 października 2009r.. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół
i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.nr 184, poz.1436 z późn. zm.)

[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 208737 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

34 Nabór na stanowisko pracy w GOPS - Asystent rodziny Wtorek , 26/03/2013
  Opis: OGŁOSZENIE
W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody na środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej zatrudni Asystenta Rodziny.
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy o pracę ¾ etatu – przewidywany okres zatrudnienia 01.05 - 31.12.2013 r.

[...]

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie od 2 kwietnia 2013r. do 15.04.2013r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej lub na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 21-426 Wola Mysłowska .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 7542538 pon.- pt w godz. 8.00 do 16.00.
Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej Hanna Galińska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49546 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

35 Informacja o wynikach naboru specjalisty ds. rozliczeń finansowych i monitoringu Wtorek , 24/07/2012
  Opis: Informacja o wynikach naboru specjalisty ds. rozliczeń finansowych i monitoringu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63822 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

36 Informacja o wynikach naboru koordynatora projektu Wtorek , 24/07/2012
  Opis: Informacja o wynikach naboru koordynatora projektu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64020 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

37 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. rozliczeń finansowych i monitoringu Wtorek , 24/07/2012
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy specjalisty ds. rozliczeń finansowych i monitoringu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65596 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

38 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy koordynatora projektu Wtorek , 24/07/2012
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy koordynatora projektu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63459 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

39 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy specjalisty ds. rozliczeń finansowych i monitoringu Wtorek , 10/07/2012
  Opis: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy specjalisty ds. rozliczeń finansowych i monitoringu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83931 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

40 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy koordynatora projektu Wtorek , 10/07/2012
  Opis: Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 82475 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

41 Informacja o wynikach naboru Poniedziałek, 23/05/2011
  Opis: Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Inspektora ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32351 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

42 Informacja o wynikach naboru Czwartek , 19/05/2011
  Opis: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24090 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

43 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Środa , 18/05/2011
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33382 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

44 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Poniedziałek, 16/05/2011
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23486 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

45 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Pracownik Socjalny Środa , 04/05/2011
  Opis: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Pracownik Socjalny
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44799 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

46 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Inspektor ds inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych Środa , 04/05/2011
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza po raz drugi nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 52620 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

47 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Inspektor ds inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych Poniedziałek, 18/04/2011
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53045 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

48 Informacja o wynikach konkursu Poniedziałek, 18/04/2011
  Opis: Informacja o wynikach konkursu na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37102 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

49 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Środa , 13/04/2011
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33633 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

50 Konkurs na stanowisko kierownika GOPS Sobota , 26/03/2011
  Opis: WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA
ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 113703 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

51 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Środa , 19/05/2010
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Lisikierzu Gm. Wola Mysłowska 21-426 Wola Mysłowska woj. Lubelskie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.nr 184, poz.1436)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 66369 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

52 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Podinspektor ds. księgowości budżetowej Sobota , 24/04/2010
  Opis: Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani
Marta Antolik
zamieszkała
Kamień 24, 21-426 Wola Mysłowska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 15.04.2010r. z kandydatkami na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej najwyższą ocenę otrzymała Pani Marta Antolik. Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że predyspozycje i umiejętności pozwalają zagwarantować, że wykonywanie powierzonych obowiązków przez w/w będzie prawidłowe.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33420 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

53 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. Piątek , 09/04/2010
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. księgowości budżetowej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36381 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

54 WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Poniedziałek, 29/03/2010
  Opis: Wola Mysłowska 2010.03.29

WÓJT GMINY
WOLA MYSŁOWSKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

1.Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania za przestępstwo umyślne,
d) nieposzlakowana opinia,
e)wykształcenie wyższe ekonomiczne

2.Wymagania dodatkowe:
Znajomość obsługi komputera.

3.Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 17 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektor ds. księgowości budżetowej” w terminie od dnia 30 marca 2010r. do 8 kwietnia 2010r.
Aplikacje, które nie wpłyną do Urzędu w określonym terminie nie będą rozpatrywane . Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wolamyslowska.asi.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska 57.


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2001r. Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458).

Wójt Gminy
mgr inż. Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48771 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

55 Nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Wtorek , 08/12/2009
  Opis: Wola Mysłowska 07.12.2009r
KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZMEJ
W WOLI MYSŁOWSKIEJ
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Wymagania niezbędne:
Wymogi określone w art.45ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach
publicznych /Dz.U.z 2005r. Nr.249 poz.2104 z późn.zm./
2. Wymagania dodatkowe:
Znajomość obsługi komputera.
3. Zakres zadań wymaganych na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór:
a) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej Ośrodka
b) sporządzania sprawozdawczości statystycznych i finansowych
c) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów finansowych
d) naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy pracowników
e) przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia emerytalno rentowego i zdrowotnego klientów i
pracowników Ośrodka – Obsługa Systemu PŁATNIK.
f) opracowanie projektu budŜetu Ośrodka.
g)opracowanie układu wykonawczego budŜetu i jego bieŜąca aktualizacja.
h)opracowanie projektów przepisów wewnętrznych.
4. Wymagane dokumenty:
a) Ŝyciorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych
studiów) oraz staŜ pracy,
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
2
Wymagane dokumenty aplikacyjne naleŜy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej pokój Nr 3. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Główny
księgowy w GOPS” w terminie do 18.12.2009r. Aplikacje, które wpłyną do GOPS-u po w/w
terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółówe CV (z uwzględnieniem dokładnego
przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„WyraŜam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2002r.Nr
101,poz.926)oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1593 z póź.
zmianami).
Kierownik GOPS
Helena Głodek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30267 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

56 Nabór na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Czwartek , 19/11/2009
  Opis: Wola Mysłowska 18.11.2009r

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZMEJ
W WOLI MYSŁOWSKIEJ

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Wymagania niezbędne:
Wymogi określone w art.45ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych /Dz.U.z 2005r. Nr.249 poz.2104 z późn.zm./

2. Wymagania dodatkowe:
Znajomość obsługi komputera.

3. Zakres zadań wymaganych na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór:
a) prowadzenie rachunkowości, funduszy celowych i środków specjalnych
b) sporządzania sprawozdawczości statystycznych i finansowych
c) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów finansowych
d) naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy pracowników
e) przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia emerytalno rentowego i zdrowotnego klientów i pracowników Ośrodka – Obsługa Systemu PŁATNIK
f)opracowanie projektu budżetu ośrodka,
g) opracowanie układu wykonawczego budżetu i jego bieżąca aktualizacja,

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) oraz staż pracy,
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokój Nr 3. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „ Główny księgowy w GOPS” w terminie do 01.12.2009r. Aplikacje, które wpłyną do GOPS-u po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółówe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2002r.Nr 101,poz.926)oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.1593 z póź. zmianami).
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 67989 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

57 Informacja o wynikach naboru Sobota , 14/02/2009
  Opis: Informacja o wynikach naboru
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 464186 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

58 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Wtorek , 03/02/2009
  Opis: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Na wolne stanowisko pracy
Młodszego referenta ds. księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

nformujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
[...]
1. Marta Antolik zam. Kamień
2. Elżbieta Orzoł zam. Szczepaniec
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61126 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

59 Nabór na wolne stanowisko pracy: "MŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ" Piątek , 23/01/2009
  Opis: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLI MYSŁOWSKIEJ

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

MŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71048 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

60 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Piątek , 07/12/2007
  Opis: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Radcy Prawnego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan
Stanisław Jędrzejkowski zamieszkały w Łukowie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30127 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

61 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Poniedziałek, 03/12/2007
  Opis: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy radcy prawnego.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29572 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

62 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Środa , 14/11/2007
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w wymiarze połowy etatu z zatrudnieniem na czas nieokreślony w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska / adres: 21-426 Wola Mysłowska /.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 87365 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

63 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Piątek , 16/02/2007
  Opis: Informujemy o wyniku zakończenia procedury naboru
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27250 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

64 Ogłoszenie o wyborze na wolne stanowisko pracy Poniedziałek, 12/02/2007
  Opis: Lista Kandytatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27792 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

65 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Środa , 24/01/2007
  Opis: WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 30208 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

  ostatnia modyfikacja: 26 Marzec 2018 - 10:21
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna