Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Mysłowska
GMINA WOLA MYSŁOWSKA
    Urząd gminy 
    Akualności-Ogłoszenia 
    Wójt 
    Sekretarz gminy 
    Skarbnik gminy 
    Rada Gminy 
    Przetargi 
    Zapytania ofertowe 
    Prawo lokalne 
    Komórki organizacyjne 
    Jednostki organizacyjne 
    Jednostki pomocnicze 
    Oświadczenia majątkowe 
    Kontrola zarządcza 
    Org. pozarządowe 
    Rejestr instytucji kultury 
    Rejestr działalności reg. 
    Progr. Integr. Społ. 
    Kapitał ludzki 
    Informacje o środowisku 
    Obrona cywilna 
    Wybory, referenda 
    Druki do pobrania 
    Wiadomości 
    Wolne stanowiska pracy  
    Majątek publiczny 
    Policja 
    Archiwum 
    Logowanie 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
akualności-ogłoszenia: 107384
strona główna: 106492
    strona główna / akualności-ogłoszenia 
   Akualności-Ogłoszenia
 
  
1 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Wtorek , 23/01/2018
  Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 rok
  Autor: Grzegorz Wysokiński
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34054 bytes
 

Redaktor: Grzegorz Wysokiński

2 Ogłoszenie GOPS Wtorek , 28/11/2017
  Opis: Ogłoszenie o projekcie w GOPS
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 872964 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

3 Konsultacje społeczne - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Czwartek , 19/10/2017
  Opis: Ruszają konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Dokumenty do pobrania po kliknięciu w nagłówek niniejszej wiadomości.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 184647 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

4 PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT Środa , 30/08/2017
  Opis: Wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci w Punktach Przedszkolnych
na terenie Gminy Wola Mysłowska w okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., polegającej na przygotowywaniu i dostarczeniu 2 posiłków dziennie:
II śniadanie i obiad (zupa, II danie, kompot) na każde dziecko w dni nauki szkolnej.
  Autor: K. Szerszeń
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47754 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

5 Rozstrzygnięcie oferty na dożywianie w szkołach Wtorek , 29/08/2017
  Opis: Rozstrzygnięcie oferty na dożywianie dzieci w szkołach w gminie Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 204361 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

6 Informacja o wynikach naboru w GOPS Czwartek , 17/08/2017
  Opis: Informacja o wynikach naboru do pracy na czas zastępstwa w GOPS
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 513665 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

7 ZAPYTANIE OFERTOWE Środa , 16/08/2017
  Opis: Wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci w Punktach Przedszkolnych na terenie Gminy Wola Mysłowska w okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r., polegającej na przygotowywaniu i dostarczeniu 2 posiłków dziennie: II śniadanie i obiad /zupa, II danie, kompot/ na każde dziecko
w dni nauki szkolnej.
  Autor: K. Szerszeń
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75652 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

8 Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w roku szklonym 2017/18 w gminie Wola Mysłowska Środa , 16/08/2017
  Opis: Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w roku szkolnym 2017/18 w gminie Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 784759 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

9 Lista osób spełniających wymagania formalne do pracy w GOPS Środa , 16/08/2017
  Opis: Lista osób spełniających wymagania formalne do pracy w GOPS na czas zastepstwa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 618278 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

10 Ogłoszenie o naborze do pracy w GOPS Środa , 02/08/2017
  Opis: Ogłoszenie o naborze do pracy na czas zastępstwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 574355 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

11 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "Pracownik socjalny" Czwartek , 06/07/2017
  Opis: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "Pracownik socjalny"
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 235977 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

12 Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny Czwartek , 06/07/2017
  Opis: Wyniki naboru na asystenta rodziny w GOPS Wola Mysłowska. W wyniku rekrutacji na asystenta rodziny została wybrana Pani Magdalena Swędra.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 12589 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

13 ogłoszenie Piątek , 26/05/2017
  Opis: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej informuje, że termin składania ofert na asystenta rodziny zostaje przedłużony do 16 czerwca br.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 255533 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

14 ogłoszenie-GOPS Poniedziałek, 15/05/2017
  Opis: Ogłoszenie na asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 232338 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

15 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Poniedziałek, 06/03/2017
  Opis: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
na 2017 rok.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 12169 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

16 Apytanie ofertowe-rozgraniczenie Czwartek , 23/02/2017
  Opis: Wójt Gminy Wola mysłowska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ustalenia przebiegu granicy w trybie rozgraniczenia nieruchomości.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 8928973 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

17 Protokół z oferty na dożywianie uczniów w roku szkolnym 2016/17 Piątek , 02/09/2016
  Opis: Protokół z oferty na dożywianie uczniów w roku szkolnym 2016/17
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 681012 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

18 P R O T O K Ó Ł Z O T W A R C I A O F E R T Środa , 24/08/2016
  Opis: Wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci w Punktach Przedszkolnych na terenie Gminy Wola Mysłowska w okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2017 r.,
  Autor: K. Szerszeń
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 47780 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

19 ZAPYTANIE OFERTOWE Środa , 10/08/2016
  Opis: Wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci w Punktach Przedszkolnych
na terenie Gminy Wola Mysłowska w okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2017 r.,
  Autor: Kinga Szerszeń
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49063 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

20 test Czwartek , 14/04/2016
  Opis: test
  Autor:
  Typ: text/plain
  Rozmiar: 4 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

21 Zawiadomienie o wyborze Czwartek , 03/03/2016
  Opis: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wola Mysłowska postępowaniu o udzielenie za-mówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Budowa kanali-zacji sanitarnej w miejscowościach Kamień, Germanicha, Jarczew”, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 13 złożoną przez Wykonawcę-

PHU. „MELKAN” K. Jakubiak Ryżki 76c , 21-400 Łuków
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 44544 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

22 Zarządzenie Nr1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Poniedziałek, 01/02/2016
  Opis: Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego strażackiego
marki LUBLIN II
  Autor: K. Szerszeń
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64838 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

23 Ogłoszenie o zamówieniu Piątek , 29/01/2016
  Opis: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wola Mysłowska , Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, woj. lubelskie, tel. 025 7542522, faks 025 7542516.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolamyslowska.asi.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamień, Germanicha, Jarczew.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 70850 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

24 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Środa , 27/01/2016
  Opis:
OGŁOSZENIE
o pierwszym przetargu publicznym na sprzedaż samochodu strażackiego marki DAEWOO Lublin
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49981 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

25 Informacja podatkowa Piątek , 22/01/2016
  Opis: Zmiany w wymiarze i poborze podatków
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 131981 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

26 Ogłoszenie o zamówieniu Piątek , 11/12/2015
  Opis: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wola Mysłowska.
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 16867 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

27 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 18 listopada 2015 roku Środa , 18/11/2015
  Opis: Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu:„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2015–2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”
  Autor: D. Mikołajewski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35663 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

28 Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Mysłowska Środa , 18/11/2015
  Opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Mysłowska o przystąpieniu do opracowania dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Mysłowska na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku
  Autor: D. Mikołajewski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36194 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

29 Ogłosenie o zamiarze zbycia nieruchomości Wtorek , 13/10/2015
  Opis: OGŁOSZENIE
o zamiarze zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.

„Gmina Wola Mysłowska ogłasza zamiar zbycia nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny działki 1448/1 o pow. 0,0436 ha, położonej we wsi Mysłów.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35501 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

30 Ogłosenie o zamiarze zbycia nieruchomości Wtorek , 13/10/2015
  Opis: Gmina Wola Mysłowska ogłasza zamiar zbycia nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny działki 1448/1 o pow. 0,0436 ha, położonej we wsi Mysłów.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 10812 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

31 Zarządzenie Nr 29/2015 Poniedziałek, 05/10/2015
  Opis: w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
  Autor: E. Czajka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40138 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

32 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 23 września 2015r. Poniedziałek, 05/10/2015
  Opis: o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Autor: E. Czajka
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42545 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

33 P R O T O K Ó Ł Z O T W A R C I A O F E R T Piątek , 11/09/2015
  Opis: Wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci w Punktach Przedszkolnych
na terenie Gminy Wola Mysłowska w okresie od 1.09.2015 r. do 30.06.2016 r., polegającej na przygotowywaniu i dostarczeniu 2 posiłków dziennie:
II śniadanie i obiad (zupa, II danie, kompot) na każde dziecko w dni nauki szkolnej.
  Autor: Kinga Szerszeń
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49500 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

34 Protokól z wyboru oferty dot.dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Poniedziałek, 07/09/2015
  Opis: Protokół z wyboru oferty dot, dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy w br. szkolnym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 373616 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

35 Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2015/16 Środa , 26/08/2015
  Opis: Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2015/16
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 777606 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

36 Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny na środowisko Poniedziałek, 17/08/2015
  Opis: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 17 sierpnia 2015 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Wola Mysłowska na lata 2015-2021”
  Autor: D. Mikołajewski
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 64859 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

37 Zapytanie ofertowe Piątek , 14/08/2015
  Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi cateringowe dożywiania dzieci w Punktach Przedszkolnych
na terenie Gminy Wola Mysłowska w okresie od 1.09.2015 r. do 30.06.2016 r
  Autor: K. Szerszeń
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 49087 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

38 Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Wola Mysłowska z dnia 4 sierpnia 2015r. Wtorek , 04/08/2015
  Opis: w sprawie ustalenia w 2015roku dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska w zamian za święta przypadające w sobotę.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 32483 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

39 Obwieszczenie Starosty łukowskiego Wtorek , 26/05/2015
  Opis: [...]
Podaję do publicznej wiadomości informację o:
przystąpieniu do opracowania dla terenu Gminy Wola Mysłowska uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2016-2025, lasów będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i własnością Powiatu Łukowskiego.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 11 czerwca 2015 roku na sekretariat Starostwa Powiatowego w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, pokój 209 w formie: pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ros@starostwolukow.pl
  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 553811 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

40 Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Lisikierzu Wtorek , 19/05/2015
  Opis: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

1. Wójt Gminy Wola Mysłowska
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Lisikierzu Gm. Wola Mysłowska 21-426 Wola Mysłowska woj. lubelskie.


2 . Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania
wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 października 2009r.. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.nr 184, poz.1436 z późn. zm.)

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją
funkcjonowania i rozwoju szkoły.

2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.

3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający
w szczególności informację o:
stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela albo
stażu pracy dydaktycznej – w przypadku
nauczyciela akademickiego, albo
stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku
kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem.

4. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające
posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt. 3.

5. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające
posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym
dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa
ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym.

7. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy
się postępowanie karne, postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne .

8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.
z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.)

10. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia18 października
2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

11. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku
nauczyciela.

12. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku
zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego.

13. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm) lub w art.140
ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo
o szkolnictwie wyższym(Dz.U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego.

14. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność
do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.


15. Oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Lisikierzu”

w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Wola Mysłowska w terminie
do dnia 15 czerwca 2015r. w godzinach od 8°°-15°°
na adres:

Urząd Gminy Wola Mysłowska
21-426 Wola Mysłowska,
pow. Łuków
woj. Lubelskie

6. Konkurs odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu.

Dodatkowo o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
(pisemnie).

Wójt Gminy
Wola Mysłowska
Władysław Mika


  Autor:
  Typ: application/x-download
  Rozmiar: 147362 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

41 Ogłoszenie o zamówieniu Wtorek , 14/04/2015
  Opis: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o garaż samochodowy dla OSP Dwornia, dz. nr ewid. 251 położona we wsi Dwornia, gm. Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17398 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

42 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wtorek , 10/03/2015
  Opis: Dotyczy zadania pn.::
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o garaż samochodowy dla OSP Dwornia
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13412 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

43 Ogloszenie o zamówieniu Środa , 04/03/2015
  Opis: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wola Mysłowska , Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, woj. lubelskie, tel. 025 7542522, faks 025 7542516.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: OSP Dwornia.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o garaż samochodowy dla OSP Dwornia
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 15134 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

44 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wtorek , 20/01/2015
  Opis: WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 354702 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

45 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 15/12/2014
  Opis: Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wola Mysłowska postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wola Mysłowska w roku 2015”

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę -

EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

46 Ogloszenie o zamówieniu Środa , 03/12/2014
  Opis: Dotyczy
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wola Mysłowska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54539 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

47 Protokół z wyboru ofert na dożywianie dzieci w szkołach Czwartek , 25/09/2014
  Opis: Protokół z otwarcia ofert
1. W dniu 23 września 2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie GOPS Wola Mysłowska rozpoczęła się publiczna sesja otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 1/2014 dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wola Mysłowska w ramach programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Informuje się, iż otwarcia ofert dokonała Komisja Ofertowa
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137155 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

48 Zapytanie ofertowe na dożywianie w szkołach Wtorek , 16/09/2014
  Opis: Zapytanie ofertowe dla firm zainteresowanych prowadzeniem dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy w br.szkolnym
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 772457 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

49 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poniedziałek, 18/08/2014
  Opis: Wola Mysłowska 2014-08-18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dworni.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
PU-H MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, świętokrzyskie.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 14791 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

50 Zapytanie ofertowe Czwartek , 14/08/2014
  Opis:
ZAPYTANIE OFERTOWE

W sprawie zamówienia publicznego, realizowanego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy zwracamy się z zapytaniem ofertowym o ocenę dostaw, usług.

I. Zamawiający – Gmina Wola Mysłowska
Wola Mysłowska 57
21-426 Wola Mysłowska
NIP 8252058109
e-mail: wola_myslowska@o2.pl

II. Termin realizacji zamówienia:
- 1 września 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.

III. Przedmiot zamówienia:
1. wykonanie usługi cateringowej dożywiania dzieci w Punktach Przedszkolnych na terenie gminy Wola Mysłowska w okresie od 1.09.2014 r. do 30.06.2015 r.,
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 72192 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

51 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 11/08/2014
  Opis: Wola Mysłowska 2014-08-11
OSP Dwornia/1.4/2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/wykonawcach
wykluczonych z postępowania)*

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Ochotnicza Straż Pożarną w Dworni postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-blicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Dostawę (zakup) średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dworni”

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę -

PU-H MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 15245 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

52 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Poniedziałek, 11/08/2014
  Opis: Wola Mysłowska 2014-08-11

271.1.5/2014
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień pu-blicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzo-nym przez Gminę Wola Mysłowska
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni-czonego na „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Wola Mysłowska”,
wybrano jako najkorzystniejsze oferty nr 6, 7, 8, 9 złożone przez następujących Wykonawców:

Cz. I. PHU EL HYDRO s.c. 26-020 Chmielnik, Suchowola 6
Cz. II. PP-H AUTO-MOTO Barbara Kawałkiewicz 05-800 Pruszków, ul. Majowa 12
Cz. III. Centrum Zaopatrzenia Szkół B. Grzegorczuk, A. Ostojska s.c. 08-110 Siedlce, Pl. Zdanowskiego 1 lok. 127
Cz. IV. PP-H AUTO-MOTO Barbara Kawałkiewicz 05-800 Pruszków, ul. Majowa 12
Cz. V. EURO-SERWIS s.c. W. Fedyna, J. Grzegorczyk 24-100 Puławy, ul. Sieroszewskiego 7
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 42496 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

53 Obwieszczenie Piątek , 08/08/2014
  Opis: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 379753 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

54 Obwieszczenie Piątek , 08/08/2014
  Opis: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 387284 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

55 Ogłoszenie o zamówieniu Wtorek , 29/07/2014
  Opis: OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Wola Mysłowska.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17401 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

56 Unieważnienie postępowania Poniedziałek, 28/07/2014
  Opis: Informacja
o unieważnieniu postępowania w sprawie wykonania zamówienia publicznego


W związku z odstąpieniem przez Wykonawcę (Moje Bambino Sp. z o.o., Sp.k.) od podpisania umowy (pismo Wykonawcy z dnia 9-07-2014 r.), na podstawie art. 94, ust. 3., w związku z art. 93, ust. 1, p.1, unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia Publicznego w sprawie „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Wola Mysłowska”.

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 12014 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

57 Ogłoszenie o zamówieniu Piątek , 25/07/2014
  Opis: ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Gmina Wola Mysłowska , Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, woj. lubelskie, tel. 025 7542522, faks 025 7542516.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolamyslowska.asi.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x42 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dworni..
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 16906 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

58 Informacja o unieważnieniu postępowania Piątek , 25/07/2014
  Opis: Informuję, że na podstawie art. 93, ust. 1, p.1, unieważniam postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia Publicznego w sprawie: Dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dworni.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 11413 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

59 Ogłoszenie o zamówieniu Piątek , 11/07/2014
  Opis: Dwornia 2014-07-11
OSP.1.1.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wola Mysłowska , Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, woj. lubelskie, tel. 025 7542522, faks 025 7542516.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicza Straż Pożarna w Dworni.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dworni..
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17211 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

60 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Środa , 02/07/2014
  Opis: informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wola Mysłowska postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”

wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. 21-400 Łuków, Al. Wojska Polskiego 61
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 36352 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

61 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Środa , 02/07/2014
  Opis: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień pu-blicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) niniejszym informuję, że w prowa-dzonym przez Gminę Wola Mysłowska postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Wola Mysłowska”

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę

Moje Bambino Sp. zo.o. 93-428 Łódź, ul. Graniczna 46
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 36352 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

62 Zaproszenie XXX Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska 26 czerwca 2014r. Piątek , 20/06/2014
  Opis: Zaproszenie XXX Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska 26 czerwca 2014r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33764 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

63 Ogłoszenie o zamówieniu Czwartek , 12/06/2014
  Opis: OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Wola Mysłowska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55270 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

64 Ogłoszenie o zamówieniu Piątek , 06/06/2014
  Opis: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wola Mysłowska , Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, woj. lubelskie, tel. 025 7542522, faks 025 7542516.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolamyslowska.asi.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg dojaz-dowych do gruntów rolnych
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 18557 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

65 Dokunenty przetargowe Piątek , 06/06/2014
  Opis: Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
  Autor:
  Typ: application/x-zip-compressed
  Rozmiar: 136429 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

66 Sprawozdanie z GPPiRPA za 2013r. Środa , 14/05/2014
  Opis: Sprawozdanie z Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013rok
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 355664 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

67 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Czwartek , 27/03/2014
  Opis: ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wola Mysłowska postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 4 p. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. bez stosowania przepisów wspomnianej ustawy, w sprawie „Remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Baczkowie”,

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę -

Usługi Ogólnobudowlane i Sanitarne Henryk Sitek Przykory 41 A,
08 – 420 Miastków Kościelny
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 36864 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

68 Przedmiar robót Środa , 19/03/2014
  Opis: W uzupełnieniu Zapytania ofertowego z dn. 18-03-2014 dołączam Przedmiar robót
Dotyczy: realizacji operacji w tramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 pn.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 1915254 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

69 Zapytanie ofertowe Wtorek , 18/03/2014
  Opis: Wola Mysłowska 2014-03-18


Zapytanie ofertowe


Wójt Gminy Wola Mysłowska zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Baczkowie”.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 13875 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

70 Ogłoszenie na asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Wtorek , 04/03/2014
  Opis: Ogłoszenie na zatrudnienie asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 273529 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

71 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku Wtorek , 25/02/2014
  Opis: WYNIKI KONKURSU

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wybrana została oferta Klubu Sportowego „ PERŁA DWORNIA” W Woli Mysłowskiej.

Wartość projektu 7 000,00zł.


WÓJT GMINY
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30140 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

72 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku Czwartek , 30/01/2014
  Opis: 1. Konkurs ofert dotyczy zadań:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 7 000,00zł..
3) Okres wykonania zadań– 2014rok.
4) W 2013 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 5 000,00zł.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 51717 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

73 ogłoszenie na szkolenia PUP w Łukowie Wtorek , 14/01/2014
  Opis: ogłoszenie o szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
  Autor:
  Typ: text/plain
  Rozmiar: 2682 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

74 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska Czwartek , 07/11/2013
  Opis: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wola Mysłowska
o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
zawiadamiam, że w dniu 30 października 2013 roku na wniosek Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia p.n:
„budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień, Germanicha, Nowy Świat, Jarczew Gmina Wola Mysłowska Powiat Łuków”.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 78183 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

75 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy Wtorek , 29/10/2013
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska działając na podstawie art. 35.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 115 , poz. 741 ) podaje wymieniony na wstępie wykaz do publicznej wiadomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 125783 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

76 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Czwartek , 24/10/2013
  Opis: Ksawerynów 2013.10.24
OSP Ksawerynów/1.7/2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa (zakup) lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksawerynowie

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 14108 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

77 Dokumenty przetargowe Środa , 02/10/2013
  Opis: Ksawerynów 2013.10.02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Ksawerynów, 21-426 Wola Mysłowska, woj. lubelskie, tel. 025 7542522, faks 025 7542516.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolamyslowska.asi.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: OSP Ksawerynów.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (zakup) lekkiego samo-chodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksawerynowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem za-mówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 2 o masie całkowitej do 3,5 tony o cechach i parametrach technicznych okre-ślonych poniżej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ksawerynowie.
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17570 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

78 Zapytanie ofertowe Wtorek , 17/09/2013
  Opis: Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 744772 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

79 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Czwartek , 20/06/2013
  Opis: informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wola Mysłowska postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wola Mysłowska”, wybrano jako najkorzystniejszą ofert złożoną przez Wykonawcę -

EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin.
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 34816 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

80 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Środa , 12/06/2013
  Opis: ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Gmina Wola Mysłowska, Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, woj. lubelskie, tel. 025 7542522, faks 025 7542516.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wilczyska
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 14442 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

81 Zawiadomienie Czwartek , 06/06/2013
  Opis: Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania przetargowego w sprawie: „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wola Mysłowska”

  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 12470 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

82 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mysłowie Środa , 05/06/2013
  Opis: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

1. Wójt Gminy Wola Mysłowska
Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mysłowie Gm. Wola Mysłowska 21-426 Wola Mysłowska woj. lubelskie.

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 października 2009r.. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.nr 184, poz.1436) z późn. zm.)

[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 203591 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

83 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wtorek , 28/05/2013
  Opis: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wola Mysłowska postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wilczyska”

wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez:


FEDRO Sp. z o.o., 08 – 445 Osieck, ul. Kolejowa 1
  Autor:
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 36352 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

84 Ogłoszenie o zamówieniu Piątek , 24/05/2013
  Opis: Dotyczy przetargu na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 17771 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

85 Sprawozdanie Wójta gminy Piątek , 10/05/2013
  Opis: Sprawozdanie Wójta gminy z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2012 r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 210504 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

86 Ogłoszenie o zamówieniu Czwartek , 09/05/2013
  Opis: IOKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wilczyska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43908 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

87 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku. Czwartek , 04/04/2013
  Opis: WYNIKI KONKURSU

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Wybrana została oferta Klubu Sportowego „ PERŁA DWORNIA” W Woli Mysłowskiej.

Wartość projektu 5 000,00zł.


WÓJT GMINY
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 177793 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

88 Ogłoszenie o nabór do GOPS Poniedziałek, 11/03/2013
  Opis: Ogłoszenie o nabór na referenta d/s księgowości w GOPS
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 473845 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

89 Informacja o naborze do GOPS Poniedziałek, 11/03/2013
  Opis: Informacja o złożonych ofertach do GOPS
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 365317 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

90 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku. Wtorek , 05/03/2013
  Opis: WÓJT GMINY WOLA MYSŁOWSKA

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
O G Ł A S Z A
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.
1. Konkurs ofert dotyczy zadań:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Prowadzenie sekcji piłki nożnej.
b) Uczestnictwo w zawodach sportowych na różnych szczeblach.
c) Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
d) Zakup wyposażenia i sprzętu dla klubu sportowego.
2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 5 000,00zł..
3) Okres wykonania zadań– 2013rok.
4) W 2012 roku wysokość dotacji na realizację w/w zadania wynosiła 10 000,00zł.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 72861 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

91 ogłoszenie o naborze Piątek , 01/03/2013
  Opis: ogłoszenie o naborze na zastępstwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142657 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

92 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Wtorek , 19/02/2013
  Opis: Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko {Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.} a także §. 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko {Dz. U. Nr 213 poz. 1397}, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zm.} po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków z dnia 2013.01.22.

OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:
„budowie mostu na rzece Wilga w miejscu przeznaczonego do rozbiórki mostu o JNI 01028448 oraz przebudowę dojazdów w miejscowości Wilczyska w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 L Miastków Kościelny- gr. woj. – Wilczyska gr. woj. – Żelechów w km 7+845”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 84436 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

93 Wykaz nieruchomości do sprzedaży Wtorek , 15/01/2013
  Opis: Wykaz dotyczy nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 792/3 o pow. 0,0796 ha, położonej we wsi Wilczyska,gm. Wola Mysłowska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 351956 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

94 Informacja Wójta Gminy Wola Mysłowska Czwartek , 22/11/2012
  Opis: Informacja o udzielenie dofinansowania na pokrycie
kosztów związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z posesji położonych na
terenie Gminy Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33539 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

95 R E G U L A M I N Czwartek , 22/11/2012
  Opis: przystąpienia i uczestnictwa w Projekcie pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem
ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” oraz realizacji Projektu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 236655 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

96 OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Czwartek , 22/11/2012
  Opis: OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 171959 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

97 WNIOSEK dla osób fizycznych Czwartek , 22/11/2012
  Opis: o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 168898 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

98 INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1) Czwartek , 22/11/2012
  Opis: INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144512 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

99 Harmonogram zbiórki zużytych opon na terenie Gminy Wola Mysłowska w dniu 06.12.2012r. Wtorek , 20/11/2012
  Opis: Harmonogram zbiórki zużytych opon
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 43024 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

100 informacja-decoupage Poniedziałek, 05/11/2012
  Opis: informacja z warsztatów decoupage
  Autor:
  Typ: application/octet-stream
  Rozmiar: 39779 bytes
 

Redaktor: Urszula Misior

101 Informacja ze szkoleń miesiąc wrzesień 2012r. Poniedziałek, 17/09/2012
  Opis: Informacja ze szkoleń miesiąc wrzesień 2012r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85491 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

102 Informacja o terminie płatności podatku od środków transportu Środa , 05/09/2012
  Opis: Informacja o terminie płatności podatku od środków transportu
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 24757 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

103 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Poniedziałek, 03/09/2012
  Opis: Zakup i dostawa posiłków /catering/do punktów przedszkolnych w Jarczewie, Lisikierzu i Wandowie gm. Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55988 bytes
 

Redaktor: Roman Powalski

104 Zapytanie ofertowe Piątek , 17/08/2012
  Opis: Zapytanie ofertowe - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 83137 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

105 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska Piątek , 20/04/2012
  Opis: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 671633 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

106 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska - etap II Piątek , 20/04/2012
  Opis: Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska - etap II
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 586341 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

107 WYNIKI KONKURSU Piątek , 02/03/2012
  Opis: WYNIKI KONKURSU

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:
a) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych.
b) Organizacja zawodów i zakup strojów sportowych.

Wybrana została oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPARTAKUS”

Wartość projektu 10 000,00zł.

WÓJT GMINY
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 177333 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

108 Ogłoszenie Czwartek , 16/02/2012
  Opis: Ogłoszenie w sprawie konsultacji dot. przemocy w rodzinie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 17005 bytes
 

Redaktor: Agata Lada

109 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku. Wtorek , 24/01/2012
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska, Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku.


1. Konkurs ofert dotyczy zadań:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie:

a) Upowszechniania sportu w środowisku wiejskim, poprzez prowadzenie

sekcji sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych,

b) Organizacji zawodów i zakup strojów sportowych

2) Wysokość środków budżetu gminy planowanych na finansowanie powyższych zadań wynosi 10 000,00zł.

3) Okres wykonania zadań: 2012rok.

4) W 2011 roku nie organizowano konkursu na realizację w/w zadania.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 288695 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

110 Informacja o wynikach konsultacji społecznych Poniedziałek, 07/11/2011
  Opis: Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu programu współpracy gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.

Konsultacje społeczne projektu programu współpracy Gminy Wola Mysłowska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. - odbyły się 13 października 2011 r. na zebraniu konsultacyjnym.Ponadto projekt programu został opublikowany w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 180014 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

111 Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Poniedziałek, 10/10/2011
  Opis: Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o opracowaniu projektu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032".
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116389 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

112 wykaz nieruchomości Piątek , 23/09/2011
  Opis: Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Autor: R.Powalski
  Typ: application/msword
  Rozmiar: 35840 bytes
 

Redaktor: Kinga Szerszeń

113 Zarządzenie - komisje Sejm RP i Senat RP Wtorek , 20/09/2011
  Opis: Zarządzenie Nr 19/2011
Wójta Gminy Wola Mysłowska
z dnia 16 września 2011r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42774 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

114 Zwrot akcyzy Czwartek , 15/09/2011
  Opis: W dniach 1-30 września 2011 roku, można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Wnioski należy składać w referacie podatkowym (pokój nr 6) w godzinach pracy urzędu.

Halina Czajka
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 26702 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

115 WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU - Informacja Piątek , 09/09/2011
  Opis: WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011-09-08

Zawiera:
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 196447 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

116 OBWIESZCZENIE o obwodach do głosowania Piątek , 09/09/2011
  Opis: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA z dnia 19 sierpnia 2011r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141731 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

117 INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU NAUCZYCIELI Piątek , 05/08/2011
  Opis: [...]
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie ogłoszenia o naborze w ramach projektu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet : IX . Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego., na czas trwania projektu t..j. od 01.09.2011 do 30.06.2012
Wybrano następujące oferty
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 203810 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

118 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Piątek , 05/08/2011
  Opis: [...]
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego.

wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę -

„MOJE BAMBINO” sp. z o.o. sp. k. ul. Gdańska 80
90-613 Łódź

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższa cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu w kwocie 34 372,66 zł brutto

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium wynosi 100
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 130405 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

119 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska Czwartek , 28/07/2011
  Opis: OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wola Mysłowska uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska.
Zmiana studium dotyczy działek:
1) Nr ewid. 494, 928 położonych w obrębie Stara Huta,
2) Nr ewid. 549/2, 730, 731, położonych w obrębie Wola Mysłowska,
3) Nr ewid. 973, położonej w obrębie Grudź,
4) Nr ewid. 532, 533, 538, 539, 546, 547, 552, 589, 600, położonych w obrębie
Wilczyska,
5) Nr ewid. 92, 94, 96 położonych w obrębie Wandów,
6) Nr ewid. 505 położonej w obrębie Kamień.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wola Mysłowska, 21-426 Wola Mysłowska, w terminie do dnia 31.08. 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 120006 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

120 Ogłoszenie o rokowaniach Czwartek , 28/07/2011
  Opis: Ogłoszenie o rokowaniach na dzierżawę nieruchomości zabudowanej w Wilczyskach nr 795/9 pow. 7.10 ha
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 889564 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

121 Rozstrzygnięcie postępowania na Dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla 4 placów zabaw Sobota , 09/07/2011
  Opis: W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na "Dostawę i montaż urządzeń zabawowych dla 4 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy" wybrano ofertę firmy MAGIC GARDEN Daniel Gacek 88-170 Pakość ul.Mieleńska 27 za kwotę 9.999,90 zł za 1 komplet.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 95402 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

122 Dodatkowe zajęcia w szkołach Wtorek , 05/07/2011
  Opis: W związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl I-III szkół podstawowych w kontekscie wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,gmina Wola Mysłowska otrzyma dofinansowanie w wysokosci 117789,60 zł na realizacje zajęć pozalekcyjnych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy.Projekt realizowany będzie od 1 września 2011 r. do
30 czerwca 2012
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 22367 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

123 ZAPYTANIE O CENĘ Wtorek , 05/07/2011
  Opis: Gmina Wola Mysłowska, w ramach projektu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet : IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego.
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10.ust.2 i art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. )
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 75336 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

124 OGŁOSZENIE O NABORZE Wtorek , 05/07/2011
  Opis: Gmina Wola Mysłowska, w ramach projektu Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Priorytet : IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego
Ogłasza na czas trwania projektu tj. od 1.09.2011 do 30.06.2012r.
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42913 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

125 SPROSTOWANIE Poniedziałek, 07/03/2011
  Opis: W ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska,które ukazało się w Dzienniku Wschodnim z dnia 14.02.2011 r. mylnie podano ,że uwagi można składać do dnia 28.03.2011, a winno być do dnia 04.04.2011 r.

Wójt Gminy
Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30811 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

126 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska. Środa , 16/02/2011
  Opis: OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ), art.39 i zrt.54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 1227 z późn. zm. ),oraz uchwały Nr X/80/2007 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 21 września 2007 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany przestrzennego gminy Wola Mysłowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1.03.2011 r. do 21.03.2011 r w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej, w godzinach od 10.00 – 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.03.2011r. w siedzibie Gminy w Woli Mysłowskiej o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wola Mysłowska z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28.03.2011 r.

Wójt
Gminy Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 37127 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

127 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska. Środa , 16/02/2011
  Opis: OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ), art.39 i zrt.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 1227 z późn. zm. ), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Mysłowska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1.03.2011 r. do 30.03.2011 r w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Mysłowskiej, w godzinach od 10.00 – 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.03.2011r. w siedzibie Gminy w Woli Mysłowskiej o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 11. pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wola Mysłowska z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2011 r.

Wójt
Gminy Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36587 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

128 Zaproszenie na II sesję Rady Gminy Wola Mysłowska Piątek , 03/12/2010
  Opis: Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2010r. (poniedziałek) o godz.10,00 w sali konferencyjnej UG.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.
5.Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie gminy na 2010r.
b/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Osinach Polskiej Telefonii Cyfrowej na okres 3 lat.
7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Talarek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39749 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

129 Nowy skład Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Mysłowskiej Środa , 03/11/2010
  Opis: Nowy skład Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Mysłowskiej

1.Małgorzata Jarzęcka zam.Jarczew
2.Jan Matyka zam.Ksawerynow
3.Zofia Mikusek zam.Mysłow
4.Maria Elżbieta Pikulska zam.Ksawerynow
5.Romuald Rosa zam.Ksawerynow
6.Bogumiła Rombel
7.Chiliński Grzegorz Marek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

130 Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Środa , 03/11/2010
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się , w dniu 8 listopada 2010r. (poniedziałek) o godz.11,00 w sali konferencyjnej UG.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 38048 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

131 Wybory Samorządowe 2010 Czwartek , 14/10/2010
  Opis: Gminna Komisja Wyborcza w Woli Mysłowskiej

1.Małgorzata Jarzęcka zam.Jarczew
2.Jan Matyka zam.Ksawerynow
3.Zofia Mikusek zam.Mysłow
4.Maria Elżbieta Pikulska zam.Ksawerynow
5.Romuald Rosa zam.Ksawerynow
6.Piotr Skawrek zam.Kamień
7.Mirosław Twardziak zam.Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44983 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

132 Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska Środa , 29/09/2010
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się ż w dniu 30 września 2010r. (czwartek) o godz.10,00 w sali konferencyjnej UG Wola Mysłowska .


Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5.Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6.Informacja dot. wyników egzaminu 6- klasistów w Szkołach Podstawowych na terenie gminy oraz egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Mysłowie.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie gminy na 2010r.
b/ trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Talarek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35235 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

133 WYKAZ nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w roku 2010 przez Gminę Wola Mysłowska Poniedziałek, 06/09/2010
  Opis: WYKAZ nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w roku 2010 przez Gminę Wola Mysłowska

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Wola Mysłowska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Mysłowska przeznaczonych do wydzierżawienia w roku 2010.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 85630 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

134 Zaproszenie na sesję Rady Gminy Piątek , 20/08/2010
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2010r. (poniedziałek) o godz.11,00 w sali konferencyjnej UG Wola Mysłowska .

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5.Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6.Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej za 2009r.
7.Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.
8.Rozpatrzenie podania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Ciechominie w sprawie przedłużenia okresu dzierżawy budynku – podjęcie uchwały.
9.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej oznaczonej Nr 795/9 położonej w Wilczyskach,
b/ przystąpienia Gminy Wola Mysłowska do partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
c/ zmian w budżecie gminy na 2010r.
10.Zaopiniowanie projektu herbu dla Gminy Wola Mysłowska.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy

Talarek Tadeusz
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 56855 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

135 Zaproszenie z XXXiV sesję Rady Gminy Wola Mysłowska. Poniedziałek, 21/06/2010
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2010r. (piątek) o godz.12,00 w Szkole Podstawowej w Wandowie .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35326 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

136 Wyniki rokowań Wtorek , 25/05/2010
  Opis: W dniu 24 maja 2010 roku przeprowadzone zostały rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i oznaczonej nr 722/2 położonej w Woli Mysłowskiej.
Do rokowań wpłynęło 1 zgłoszenie od Gabinetu Weterynaryjnego- Dariusz Jakubowski Wola Mysłowska 50 na kwotę 24 400 zł.
Po przeprowadzonej ustnej części rokowań Komisja ustaliła nabywcę w osobie Pana Dariusza Jakubowskiego reprezentującego Gabinet Weterynaryjny w Woli Mysłowskiej.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41471 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

137 OGŁOSZENIE o rokowaniach na zbycie nieruchomości zabudowanej Nr . 722/2 o powierzchni 0, 1221 ha położonej w Woli Mysłowskiej. Środa , 05/05/2010
  Opis: OGŁOSZENIE

o rokowaniach na zbycie nieruchomości zabudowanej Nr . 722/2 o powierzchni 0, 1221 ha położonej w Woli Mysłowskiej.

Wójt Gminy Wola Mysłowska ogłasza rokowanie na zbycie nieruchomości zabudowanej Nr . 722/2 o powierzchni 0,1221 ha KW 22498 położonej w Woli Mysłowskiej.
Nieruchomość zabudowana jest murowanym parterowym budynkiem gospodarczym o powierzchni 60,26 m³. Do frontowej ściany budynku dobudowana jest drewniana wiata kryta eternitem. Część działki o powierzchni około 50 m² utwardzona jest płytami betonowymi tzw. trelinką. Działka przeznaczona jest pod tereny obsługi gospodarki rolnej. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35.702.08 zł brutto.
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 62855 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

138 Uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska Poniedziałek, 12/04/2010
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2010r. (poniedziałek) o godz.12,00 w Zespole Oświatowym w Mysłowie.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34842 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

139 Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wola Mysłowska Poniedziałek, 22/03/2010
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 26 marca 2010r. (piątek) o godz.1300 w sali konferencyjnej UG.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5.Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Wola Mysłowska na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki,
b/ zmian w budżecie gminy na 2010r.
7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy

Tadeusz Talarek

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 41319 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

140 Zaproszenie na sesję rady gminy Środa , 24/02/2010
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2010r. (piątek) o godz.10,00 w sali konferencyjnej UG .

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5.Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6.Omówienie spraw dot. budowy wiatraków siłowych na terenie gminy.
7.Zatwierdzenie Planów Pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b/ zmian w budżecie gminy na 2010r.,
c/ udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Łukowie na dofinansowanie dróg powiatowych,
d/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wandów i miejscowości Kamień w ciągu drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice-Żelechów-Łuków.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Talarek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 42276 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

141 Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska Czwartek , 24/12/2009
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009r. (wtorek) o godz.10,00 w sali konferencyjnej UG.

[...]

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Talarek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 40009 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

142 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Środa , 09/12/2009
  Opis: W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 23192 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

143 Zaproszenie Poniedziałek, 07/12/2009
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska
Serdecznie zaprasza
Na spotkanie Wigilijne
W dniu 18.12.2009r o godz 14.00
w Szkole Podstawowej w Wandowie.
  Autor:
  Typ: image/png
  Rozmiar: 225738 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

144 Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska Piątek , 13/11/2009
  Opis: Zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2009r.(piątek) o godz. 10,00 w sali konferencyjnej UG.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5.Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6.Omówienie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010r. - podjęcie uchwał.
7.Przedłożenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę – podjęcie uchwały.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ uchwalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
b/ zmian w budżecie gminy na 2009r.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Talarek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35636 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

145 Zaproszenie na sesję Rady Gminy Wtorek , 20/10/2009
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 26 października 2009r. (poniedziałek) o godz. 10,00 w sali konferencyjnej UG.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5.Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6.Informacja Wójta Gminy i Kierownika Ośrodka Zdrowia w Ciechominie dot. realizacji prac remontowych budynku Ośrodka Zdrowia w Ciechominie.
7.Przedłożenie informacji dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie gminy na 2009r.
b/ zmian w Statucie Gminy Wola Mysłowska.
9.Sprawa wydzierżawienia nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Wilczyskach.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.Zakończenie Sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Talarek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36108 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

146 Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, Czwartek , 17/09/2009
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 21 września 2009r. (poniedziałek) o godz. 10,30 w sali konferencyjnej UG.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5.Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6.Przedłożenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
7.Przedłożenie informacji dot. nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Wilczyskach.
8.Sprawa dalszego dzierżawienia budynku lecznicy WET w Woli Mysłowskiej.
9.Informacja dot. wyników egzaminu 6- klasistów w Szkołach Podstawowych na terenie gminy oraz egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Mysłowie.
10.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie gminy na 2009r.
b/ zmian w uchwale Nr XV/132/08 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zasad przyznawania i ustalania wysokości diet dla radnych,
c/ zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Mysłowskiej.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Zakończenie Sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Talarek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36365 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

147 Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Gminy Czwartek , 30/07/2009
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXVI wspólną Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska i Rady Gminy Tarnowo Podgórne, która odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2009r. o godz.17,00 (piątek) w sali konferencyjnej UG Wola Mysłowska.

Porządek Sesji przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji i powitanie przedstawicieli samorządu gminy Tarnowo Podgórne.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Wójta Gminy Tarnowo Podgórne o gminie.
5.Informacja Wójta Gminy Wola Mysłowska o gminie.
6.Przedłożenie propozycji warunków dzierżawy budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach wraz z działką.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na 2009r.
8.Zakończenie Sesji.Przewodniczący
Rady Gminy

Tadeusz Talarek
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39592 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

148 Zawiadowmienie o XXIV sesji rady gimy Wola Mysłowska Środa , 10/06/2009
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009r. (środa) o godz. 12,00 w sali konferencyjnej UG.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Sesji.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od ostatniej Sesji RG.
5.Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6.Omówienie przepisów ustawy o funduszu sołeckim.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Wola Mysłowska na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki,
b/ wniesienia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na skargę Wojewody Lubelskiego z dnia 5.06.2009r. na uchwałę Nr XXIII/180/09 Rady Gminy Wola Mysłowska z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilczyskach,
c/zmian w budżecie gminy na 2009r.
8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.Zakończenie Sesji.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 35790 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

149 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Środa , 27/05/2009
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska
Ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska:
1. dyrektora Szkoły Podstawowej Im. Tadeusza Kościuszki
w Jarczewie
2. dyrektora Szkoły Podstawowej w Wandowie
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 58783 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

150 Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska Piątek , 17/04/2009
  Opis: Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Wola Mysłowska, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2009r. (poniedziałek) o godz.11,00 w Szkole Podstawowej w Lisikierzu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 34202 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

151 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA z dnia 8 kwietnia 2009r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych. Wtorek , 14/04/2009
  Opis: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WOLA MYSŁOWSKA z dnia 8 kwietnia 2009r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 65497 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

152 Zawiadomienio o XXII sesji rady gminy Czwartek , 19/03/2009
  Opis: W dniu 25 marca 2009r. o godz. 10°° w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45453 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

153 Zawiadomienie o sesji Czwartek , 19/02/2009
  Opis: Zawiadomienie o sesji
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48748 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

154 Zaproszenie na Gminny Festyn Integracyjny w Woli Mysłowskiej „Powrót do tradycji” Środa , 20/08/2008
  Opis: Zaproszenie na Gminny Festyn Integracyjny w Woli Mysłowskiej „Powrót do tradycji”

Zapraszamy na festyn dnia 31.08.2008r.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 170883 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

155 Zawiadomienie o XVII sesji rady gminy Środa , 20/08/2008
  Opis: Zawiadamiam, że w dniu 25.08.2008r.o godz. 10³°
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Wola Mysłowska.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48655 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

156 Obwieszczenie o planie zagospodarowania przestrzennego Środa , 04/06/2008
  Opis: Obwieszczenie o planie zagospodarowania przestrzennego
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 53925 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

157 Ogłoszenie o konkursie Środa , 21/05/2008
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska
Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Zespołu Oświatowego w Mysłowie
21-426 Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 71839 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

158 Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wynajmu i dzierzawy Piątek , 04/01/2008
  Opis: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy

Wójt Gminy Wola Mysłowska działając na podstawie art. 35.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 115 , poz. 741 ) podaje wymieniony na wstępie wykaz do publicznej wiadomości.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 57448 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

159 Apel - Tworzymy Stowarzyszenie LGD Wtorek , 20/11/2007
  Opis: Prosimy o zgłaszanie swego zainteresowania działaniem na rzecz lokalnej społeczności w Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania „ Razem Ku Lepszej Przyszłości”.
Apel kierujemy do partnerów społecznych i gospodarczych mających swe siedziby w obszarze działania LGD, a więc do fundacji, stowarzyszeń, związków, wszystkich partnerów prowadzących jakąkolwiek działalność gospodarczą.

W imieniu Grupy Inicjatywnej

Władysław Mika
Wójt Gmin Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100094 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

160 Wykaz nieruchomosci do sprzedazy Środa , 14/11/2007
  Opis: Wykaz nieruchomosci do sprzedazy z dnia 9.11.2007
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 337506 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

  ostatnia modyfikacja: 26 Marzec 2018 - 10:21
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna