Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Mysłowska
GMINA WOLA MYSŁOWSKA
    Urząd gminy 
    Akualności-Ogłoszenia 
    Wójt 
    Sekretarz gminy 
    Skarbnik gminy 
    Rada Gminy 
    Przetargi 
    Zapytania ofertowe 
    Prawo lokalne 
    Komórki organizacyjne 
    Jednostki organizacyjne 
    Jednostki pomocnicze 
    Oświadczenia majątkowe 
    Kontrola zarządcza 
    Org. pozarządowe 
    Rejestr instytucji kultury 
    Rejestr działalności reg. 
    Progr. Integr. Społ. 
    Kapitał ludzki 
    Informacje o środowisku 
    Obrona cywilna 
    Wybory, referenda 
    Druki do pobrania 
    Wiadomości 
    Wolne stanowiska pracy  
    Majątek publiczny 
    Policja 
    Archiwum 
    Logowanie 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
progr. integr. społ.: 10529
strona główna: 106492
    strona główna / progr. integr. społ. 
   Progr. Integr. Społ.
 
  
1 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE Wola Mysłowska ZA LATA 2008-2010 R. Środa , 06/10/2010
  Opis: RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W GMINIE Wola Mysłowska ZA LATA 2008-2010 R.

(dokument w pliku *.pdf dostępny po kliknięciu na tytuł artykułu)
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 100757 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

2 Wyniki konkursu „usługi opiekuńcze dla osób starszych.” Wtorek , 27/07/2010
  Opis: Wyniki konkursu „usługi opiekuńcze dla osób starszych.”

Rozstrzygnięty został konkurs pt. „Usługi opiekuńcze dla osób starszych” Wybrana została oferta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 5000 zł.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 27675 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

3 Wyniki konkursu” Kontynuacja prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz usług specjalistycznych dla dorosłych” Wtorek , 27/07/2010
  Opis: Wyniki konkursu” Kontynuacja prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz usług specjalistycznych dla dorosłych”

Rozstrzygnięty został konkurs pt. Kontynuacja prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz usług specjalistycznych dla dorosłych. Wybrana została oferta Gminnej Biblioteki Publicznej na kwotę 15.000 zł.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28099 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

4 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Czwartek , 15/07/2010
  Opis: [...]
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Kontynuacja prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz usług specjalistycznych dla rodzin
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 111634 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

5 Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro Czwartek , 15/07/2010
  Opis: [...]
3.Zakres zamówienia usługi:

cel realizowanej usługi- świadczenie usług opiekuńczych dla 5 osób starszych z terenu gminy
Beneficjenci usługi (odbiorcy)- 5 osób starszych (samotnych)
Termin realizacji usługi- 25.07.2010- 25.09.2010r
Koszt szacunkowy usługi- 5000zł
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 69475 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

6 GMINNY PLAN UTRWALANIA - zmiana Piątek , 28/05/2010
  Opis: GMINNY PLAN UTRWALANIA - zmiana

aktualizacja Planu.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 134638 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

7 GMINNY PLAN UTRWALANIA Sobota , 17/04/2010
  Opis: GMINNY PLAN UTRWALANIA
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 133511 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

8 Rozstrzygniecie konkursu Wtorek , 02/02/2010
  Opis: Rozsrzygnięty został konkurs pn."Kontynuacja prowadzenia swietlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz usług specjalistycznych dla rodzin".Wybrana została oferta Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej na kwotę 28.000 zł.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 29298 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

9 Warsztaty utrwalania rezultatów Piątek , 22/01/2010
  Opis: W dniu 19 stycznia 2010 r. odbyły się w sali Gminnej Biblioteki Publicznej warsztaty utrwalania rezultatów z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych z udziałem Zespołu Monitorująco – Wdrażającego Strategię oraz liderów społecznych.
Warsztaty poprowadziła p. Agnieszka Wróblewska – Koordynator Regionu PIS.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 44826 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

10 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Poniedziałek, 04/01/2010
  Opis: [...]
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

Kontynuacja przeprowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz usług specjalistycznych dla rodzin.
[...]
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 106780 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

11 System Monitoringu i Ewaluacji Usług Społecznych realizowanych na podstawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Poniedziałek, 05/10/2009
  Opis: System Monitoringu i Ewaluacji Usług Społecznych realizowanych na podstawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Autor:
  Typ: application/vnd.ms-powerpoint
  Rozmiar: 1065472 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

12 Dzień dziecka Piątek , 26/06/2009
  Opis: W dniu 02.06.2009r. w Zespole Oświatowym w Mysłowie obchodzono Gminny Dzień Dziecka- impreza realizowana w ramach PIS .
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 28172 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

13 Wybór oferty na wyjazd studyjny Piątek , 26/06/2009
  Opis: Niniejszym informuję że na wykonanie usługi ,, Wyjazd Studyjny -połączony ze zwiedzaniem Parlamentu oraz wykładami dla min. 30 osób” została wybrana oferta firmy ,, Przewóz osób autobusem -Stanisław Kajka – Stoczek Łukowski ul. W.Witosa 3/59, za kwotę 1000zł.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 30324 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

14 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Czwartek , 02/04/2009
  Opis: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej - Wyjazd studyjny połączony ze zwiedzaniem Parlamentu oraz wykładami dla min. 30 osób w ramach celu operacyjnego : „ Kształtowanie świadomego obywatela”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 137973 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

15 Wyniki konkursu: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców gminy” Środa , 11/03/2009
  Opis: Wyniki konkursu: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców gminy”
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 55553 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Sobota , 31/01/2009
  Opis: Zagospodarowanie wolnego czasu dla mieszkańców naszej gminy w połączeniu z usługami:
1.Prowadzenie warsztatów kulinarnych i zdrowego żywienia
2.Prowadzenie zajęć sportowych przy muzyce
3.Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla minimum 400 dzieci.
4.Zorganizowanie imprezy integracyjnej „Pożegnanie Lata” dla 400 osób
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 141397 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

17 Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS - Świetlica Środowiskowa Środa , 07/01/2009
  Opis: Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS - Świetlica Środowiskowa
Zaproszenie umieszczone w BIP 17/12/2008 - edycja 07/12/2009

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 146390 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

18 Informacja o konkursach na oferty w ramach PIS Środa , 07/01/2009
  Opis: Informacja o konkursach na oferty w ramach PIS
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33162 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

19 PLAN DZIAŁANIA Gminy wola Mysłowska - Aktualizacja Środa , 07/01/2009
  Opis: Aktualizacja PLANU DZIAŁANIA Gminy wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 109856 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

20 Zaproszenie do składania ofert na Usługi opekuńcze w ramach PIS Środa , 17/12/2008
  Opis: Zaproszenie do składania ofert na Usługi opekuńcze w ramach PIS
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 119046 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

21 Zaproszenie do składania ofert w ramach PIS - Zagospodarowanie wolnego czasu Środa , 17/12/2008
  Opis: Zagospodarowanie wolnego czasu dla mieszkańców naszej gminy w połączeniu z usługami.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 142120 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

22 Informacja o PIS Poniedziałek, 15/12/2008
  Opis: Uprzejmie informuję, że w dniu 17.12.2008r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wola Mysłowska o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców na świadczenie usług integracji społecznej finansowanych z PPWOW

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61781 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

23 Informacja Środa , 19/11/2008
  Opis: Niniejszym informuję, że na realizację usługi integracji społecznej na rzecz szkolenia liderów [...]
[...] została wybrana oferta Pana Sebastiana Ignaszczaka – reprezentującego Lubelski Ośrodek Samopomocy LOS, Lublin ul. Narutowicza 54.

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 31688 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

24 Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro Środa , 29/10/2008
  Opis: Zaproszenie do składania oferty
na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro,
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
w trybie procedury specjalnej CPP
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 181092 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

25 INFORMACJA O AKTUALIZACJI STRATEGII Środa , 15/10/2008
  Opis: INFORMACJA O AKTUALIZACJI STRATEGII

Dnia 29.09.2008r. na XVIII sesji Rady Gminy Woli Mysłowskiej została uchwalona Aktualizacja Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wola Mysłowska na lata 2007 – 2013.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 48956 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

26 Lista liderów społecznych Środa , 15/10/2008
  Opis: Lista liderów społecznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 61219 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

27 Kluczowe osoby odpowiedzialne za Politykę Społeczną w gminie Wola Mysłowska Środa , 15/10/2008
  Opis: Kluczowe osoby odpowiedzialne za Politykę Społeczną
w gminie Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 59432 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

28 Formy aktywności społecznej Środa , 15/10/2008
  Opis: Formy aktywności społecznej
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 45806 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

29 Baza dostawców usług społecznych Środa , 15/10/2008
  Opis: Baza dostawców usług społecznych
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 54181 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

30 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Poniedziałek, 06/10/2008
  Opis: STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY WOLA MYSŁOWSKA
NA LATA 2007-2013

Ostatnia - poprawiona wersja strategii
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 581447 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

31 Działania wykonane w ramach PIS Sobota , 04/10/2008
  Opis:
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 39431 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

32 Analiza SWOT Gminy Wola Mysłowska Środa , 20/08/2008
  Opis: Wypracowane materiały z II Warsztatów dotyczących aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych z 24.06.2008 roku.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 73242 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

33 Spis potencjalnych usługodawców z Gminy Wola Mysłowska Środa , 20/08/2008
  Opis: Spis potencjalnych usługodawców
z Gminy Wola Mysłowska
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 63689 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

34 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

35 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

36 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

37 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

38 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

39 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

40 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

41 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

42 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

43 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

44 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

45 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

46 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Usługi opiekuńcze dla 10 osób starszych z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z poszczególnych miejscowości:

a) Wólka Ciechomska (1 osoba)
b) Germanicha – 1 osoby
c) Kamień – 1 osoby
d) Dwornia – 1 osoba
e) Jarczew – 4 osoby
f) Ksawerynów – 1 osoba
g) Wilczyska – 1 osoba

Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób z terenu Gminy Wola Mysłowska:
- pomoc w zakupie leków, żywności, środków czystości
- pomoc w przygotowaniu posiłków
- pomoc w sprzątaniu. Praniu
- pomoc w załatwianiu formalności urzędowych
- ustalanie wizyt lekarskich

Termin wykonania zamówienia: od lipca do grudnia 2008 roku

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 10 000,00zł

Dla jednej osoby potrzebującej opieki minimum 10 godzin miesięcznie, wizyta opiekunki
2 razy w tygodniu

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jedna godzina usługi, rozliczana miesięcznie
[...]


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228641 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

47 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: [...]
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

Zorganizowanie imprezy kulturalno – rozrywkowej integrującej pokolenia Woli Mysłowskiej.
Impreza integracyjna jest okazją do wspólnych spotkań mieszkańców połączonych z prezentacją działalności różnych grup społecznych, organizacji i przedsiębiorców działających na naszym terenie. Daje możliwość uczestnictwa w ciekawych formach kulturalnych, którymi są: występy zespołów, programy artystyczne przygotowane przez dzieci. Inicjatywa ta łączy pokolenia przy wspólnej zabawie, a także w działaniu – przy przygotowaniu wspólnych wystaw, prezentacji.
Podstawowe wymagania dotyczące imprezy:
- zorganizowania imprezy dla minimum 200 osób w godzinach od 14,00 do 24,00
- Zapewnienie atrakcji dla dzieci i młodzieży
- Cateringu
- Zapewnienie oprawy muzycznej, zespół muzyczny ma grać minimum 7 godzin
- wymagana będzie scena, odpowiednie nagłośnienie, zapewnienie zaplecza sanitarnego, mała gastronomia

Termin zorganizowania imprezy: 01-31 sierpnia 2008 roku od godz. 14.00 do 24.00


Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 12 800,00zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
[...]Data zamieszczenia informacji: 02/06/2008;
Data edycji: 16/07/2008
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 114829 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

48 Usługi integracji społecznej Środa , 16/07/2008
  Opis: Wójt Gminy Wola Mysłowska niniejszym informuje, że w konkursie na usługi integracji społecznej pn. „Świadczenie usług opiekuńczych dla 10 osób starszych z terenu gminy” została wybrana oferta GOPS Wola Mysłowska na kwotę 10.000zł.

Wójt Gminy Wola Mysłowska niniejszym informuje, że w konkursie na usługi integracji społecznej pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy” została wybrana oferta Szkoły Podstawowej w Wandowie na kwotę 16.000zł .

Wójt Gminy Wola Mysłowska niniejszym informuje, że w konkursie na usługi integracji społecznej pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy” została wybrana oferta Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Mysłowskiej na kwotę 35.783zł.

Wójt Gminy Wola Mysłowska niniejszym informuje, że w konkursie na usługi integracji społecznej pn. „Zorganizowanie imprezy kulturalno-rozrywkowej integrującej pokolenia w Woli Mysłowskiej" została wybrana oferta OSP Wola Mysłowska na kwotę 12.800zł.


Data zamieszczenia informacji: 27/06/2008;
Data edycji: 16/07/2008

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 33288 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

49 Zaproszenie na II warsztaty nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.doc Poniedziałek, 16/06/2008
  Opis: Niniejszym zapraszam na II warsztaty nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, które odbędą się 24 czerwca 2008r. godz.12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.
Warsztaty poprowadzi Pani Agnieszka Wróblewska – konsultant Regionalnego Programu Integracji Społecznej MPiPS.

Wójt Gminy
mgr inż. Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 168943 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

50 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY WOLA MYSŁOWSKA NA LATA 2007-2013 Środa , 04/06/2008
  Opis: STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY WOLA MYSŁOWSKA
NA LATA 2007-2013
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 530318 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

51 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Usługi integracji społecznej Środa , 04/06/2008
  Opis: [...]
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Wola Mysłowska, w połączeniu z usługami:
- usługa prawna
- usługi psychologiczne
- kursy językowe i inne
- zajęcia: muzyczne i sportowe i inne
- pomoc i mobilizacja do nauki
- organizowanie wypoczynku w czasie wolnym od nauki
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci szczególnie zagrożonych

Wymagania minimalne:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej z pomieszczeniem do zajęć i toaletą
- dostępność usług od wtorku do piątku minimum 4 godz., w godzinach popołudniowych i w soboty w godz. Od 10.00 do 16.00.
- opieka pedagogiczna i psychologiczna
- pomoc i mobilizacja do nauki
- organizowanie wypoczynku w czasie wolnym od nauki
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci szczególnie zagrożonych
- prowadzenie zajęć muzycznych i sportowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
[...]

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 230739 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

52 Zarządzenie Wójta Gminy Wola Mysłowska nr 12/2008 z dnia 16.05.2008r. Poniedziałek, 02/06/2008
  Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Wola Mysłowska nr 12/2008 z dnia 16.05.2008r. w prawie powołania Gminnego Koordynatora Programu Integracji Społecznej.


  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 357341 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

53 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej Niedziela , 01/06/2008
  Opis: [...]

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wola Mysłowska.

Usługodawca zobowiązuje się do:
- zapewnienie wypoczynku letniego dla minimum 30 dzieci przez minimum 7 dni
- zapewnienia bazy lokalowej wraz z toaletą
- zaplecza kuchennego
- zapewnienie dziennego wyżywienia (minimum 3 posiłki dziennie)
-zaangażowanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem do organizacji letniego wypoczynku
- przedstawienia szczegółowego planu wypoczynku, w tym np. zajęć sportowych,
-wykupienie dla uczestników wszelkich wymaganych prawem ubezpieczeń


Termin wykonania zamówienia: 01-31 lipca 2008 roku


Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę – 16 000,00zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą do płatności na rzecz usługodawcy będzie – jeden uczestnik wypoczynku.
[...]

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 228831 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

54 Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro, w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w trybie procedury specjalnej CPP Niedziela , 01/06/2008
  Opis: [...]
3.Zakres zamówienia usługi:
Cel realizowanej usługi – szkolenie liderów
Beneficjenci usługi ( odbiorcy) – liderzy, jedna grupa 15 osób
Działania w ramach realizacji usługi - nabycie praktycznych umiejętności w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Termin realizacji usługi – czerwiec 2008 rok
Koszt szacunkowy usługi – 3000,00zł

4.Warunki realizacji:
Usługodawcę zobowiązuje się do:
Zapewnienia wysokiej jakości usługi.
Ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi.
Udokumentowania realizacji usługi – lista obecności, kopia przygotowanych przez liderów projektów
Złożenia sprawozdania z zrealizowanej usługi
[...]

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 178156 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

55 Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców na świadczenie usług integracji społecznej Niedziela , 01/06/2008
  Opis: Uprzejmie informuję, że w dniu 2 czerwca 2008r. w Sali Konferencyjnej UG o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców na świadczenie usług integracji społecznej a mianowicie:
1)usługi opiekuńcze dla osób starszych
2)organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
3)prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży
4)organizowanie imprezy kulturalno - rozrywkowej  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 144348 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

56 Informacja o Programie Integracji Społecznej (PIS) Niedziela , 01/06/2008
  Opis: Gmina Wola Mysłowska dnia 28.12.2007r. przystąpiła do Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Podpisano porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy a Zarządem Województwa Lubelskiego na kwotę 76.600 euro. [...]

  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 36728 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

57 Program Integracji Społecznej - Podręcznik Czwartek , 24/04/2008
  Opis: Program Integracji Społecznej - Podręcznik do programu w pliku *.pdf
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 848521 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

58 Aktualny Plan Działania Czwartek , 24/04/2008
  Opis: Aktualny Plan Działania w ramach Programu Integracji Społecznej  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 86636 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

  ostatnia modyfikacja: 26 Marzec 2018 - 10:21
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna