Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Mysłowska
GMINA WOLA MYSŁOWSKA
    Urząd gminy 
    Akualności-Ogłoszenia 
    Wójt 
    Sekretarz gminy 
    Skarbnik gminy 
    Rada Gminy 
    Przetargi 
    Zapytania ofertowe 
    Prawo lokalne 
    Komórki organizacyjne 
    Jednostki organizacyjne 
    Jednostki pomocnicze 
    Oświadczenia majątkowe 
    Kontrola zarządcza 
    Org. pozarządowe 
    Rejestr instytucji kultury 
    Rejestr działalności reg. 
    Progr. Integr. Społ. 
    Kapitał ludzki 
    Informacje o środowisku 
    Obrona cywilna 
    Wybory, referenda 
    Druki do pobrania 
    Wiadomości 
    Wolne stanowiska pracy  
    Majątek publiczny 
    Policja 
    Archiwum 
    Logowanie 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
rejestr działalności reg.: 2060
strona główna: 106493
    strona główna / rejestr działalności reg. 
   Rejestr działalności reg.
 
  
1 Rejestr Czwartek , 10/01/2013
  Opis: Rejestr
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 191757 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

2 Oświadczenie Czwartek , 10/01/2013
  Opis: Oświadczenie
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 116195 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

3 Wniosek o wpis do rejestru Czwartek , 10/01/2013
  Opis: Wniosek o wpis do rejestru
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 237767 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

4 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - informacje Czwartek , 10/01/2013
  Opis: Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wola Mysłowska prowadzi Wójt Gminy Wola Mysłowska Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wola Mysłowska jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Wola Mysłowska na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 149425 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

  ostatnia modyfikacja: 26 Marzec 2018 - 10:21
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna