Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wola Mysłowska
GMINA WOLA MYSŁOWSKA
    Urząd gminy 
    Akualności-Ogłoszenia 
    Wójt 
    Sekretarz gminy 
    Skarbnik gminy 
    Rada Gminy 
    Przetargi 
    Zapytania ofertowe 
    Prawo lokalne 
    Komórki organizacyjne 
    Jednostki organizacyjne 
    Jednostki pomocnicze 
    Oświadczenia majątkowe 
    Kontrola zarządcza 
    Org. pozarządowe 
    Rejestr instytucji kultury 
    Rejestr działalności reg. 
    Progr. Integr. Społ. 
    Kapitał ludzki 
    Informacje o środowisku 
    Obrona cywilna 
Komunikaty i ostrzeżenia 
    Wybory, referenda 
    Druki do pobrania 
    Wiadomości 
    Wolne stanowiska pracy  
    Majątek publiczny 
    Policja 
    Archiwum 
    Logowanie 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
obrona cywilna: 1993
strona główna: 106492
    strona główna / obrona cywilna 
   Obrona cywilna
 
  
1 Informator powszechnej samoobrony ludności Czwartek , 10/01/2013
  Opis: MIESZKAŃCY GMINY WOLA MYSŁOWSKA

Działając na podstawie art. 17 ust.6 ustawy o powszechnym obowiązku obrony
RP, jako szef obrony cywilnej gminy, w którego zakresie działania leży kierowanie oraz
koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, w trosce
o Państwa bezpieczeństwo przygotowałem informator przybliżający tematykę obrony
cywilnej.
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności
publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie
wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska
oraz usuwaniu ich skutków.
Zarówno w czasie wojny, jak i czasie pokoju realne są zagrożenia dla życia i zdrowia
ludności.
W przypadku wojny zagrożenie wynika z faktu użycia przez przeciwnika wszelkiego
rodzaju broni, w tym broni masowego rażenia, takiej jak: jądrowa, chemiczna
i biologiczna.
W czasie pokoju mogą również wystąpić zagrożenia dla życia
i zdrowia ludności, spowodowane różnego rodzaju awariami, katastrofami,
anomaliami pogodowymi oraz klęskami żywiołowymi.
Aby obronić się przed zagrożeniami lub zminimalizować ich skutki, winniśmy
systematycznie pogłębiać wiedzę w tym zakresie.
Niniejszy informator zawiera podstawowe informacje, porady, praktyczne wskazówki
i sposoby reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Mam nadzieję, że znajdziecie tu Państwo niezbędne informacje
i w przypadku wystąpienia zagrożenia będziecie mogli je wykorzystać.


Wójt Gminy
Wola Mysłowska
Władysław Mika
  Autor:
  Typ: application/pdf
  Rozmiar: 537754 bytes
 

Redaktor: Cezary Kryczka

  ostatnia modyfikacja: 26 Marzec 2018 - 10:21
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna